Microsofts molntjänster ger dig plattformen och förutsättningarna att hantera de fyra nyckelområdena i GDPR, upptäcka, hantera, skydda och rapportera.

WESAFE hjälper dig med rådgivning, konfiguration och inställningar, för att dra nytta av de kraftfulla lösningar Microsoft erbjuder för att stärka datasäkerheten och effektivisera din resa att efterleva GDPR. 

Kontakta oss för mer information
Image

WESAFE har sedan starten specialiserat sig på Microsofts molntjänster

Detta har gett oss unik spetskompetens och erfarenhet inom området, utmärkelsen Årets Microsoft Partner inom det intelligenta molnet 2017 är ett kvitto på den kompetensen. WESAFE är även Sveriges enda Microsoft Learning Partner inom GDPR, vilket innebär att WESAFE utbildar andra Partners inom GDPR, och är en av få GDPR godkända partners. 

Image


Image

Vad kan du förvänta dig?

WESAFE hjälper dig att utvärdera din organisations GDPR mognad vad gäller personal, processer och teknik. Du får en omfattande rapport som beskriver din organisations GDPR mognad och tar upp svagheter i nuvarande situation.

Du får även vägledning med konkreta rekommendationer på lösningar, inställningar, verktyg och koncept för att stärka belysta svagheter och öka er GDPR mognad.

Rapporten fungerar som din åtgärdsplan för att organisationen skall efterleva GDPR och ni väljer själva vilka delar ni vill jobba med själva och vilka delar ni önskar hjälp med. 

Varför Wesafe GDPR Workshop?


Pris: 29 000 kr Kontakta oss för mer information
Vår GDPR workshop hjälpte oss förstå vad GDPR innebär och hur vi påverkas. Vi kom också till insikt om hur vi kan effektivisera vårt arbete när vi ändå behöver göra förändringar. Vi är väl rustade inför GDPR.

Claes Aurell, Affärsutveckling, Landgren of Sweden