Säkerhet som tjänst

Pris: 1500 kr/månad

» Kontinuerlig mätning av säkerhetsnivå och Secure Score över genomsnittet

» Löpande implementationer av kritiska säkerhetskonfigurationer

» Larm och rapportering vid misstänkta säkerhetshot

» Expertis och rådgivning


 

De digitala hotens framfart

Digitaliseringen fortsätter i rasande fart och i takt med digitaliseringen utvecklas även de digitala hoten mot verksamheten. Det berör oss alla, oavsett vilken bransch du verkar inom eller hur stor eller liten din organisation är, måste du räkna med att bli utsatt för intrång och riskera utpressningsförsök. Utvecklingen och hoten gentemot verksamheten och dess information, kombinerat med kravet på upprätthållandet av produktivitet och effektivitet gör att IT-miljön måste utvecklas i den takt som de säkerhetshot som organisationen ställs inför.  

När applikationer som tidigare ändrades på årsbasis nu ändras flera gånger per dag krävs ökad automatisering av förändringar och en arkitektur som är säker enligt design. För att kunna kämpa mot bedrägeriprogram och andra hot behöver du koordinera kunskap, snabbrörlig säkerhetsteknik, processer och personal.

Kontakta oss för mer information

Image

Varför Säkerhet som tjänst?

I Microsoft 365 har du en säker plattform med goda möjligheter till adekvat skydd. Med säkerhet som tjänst säkerställer du att dessa möjligheter tas till vara. Du får del av vår kunskap, erfarenhet och automatiserade processer för att skydda din organisation. Vi jobbar aktivt med att säkerställa er miljö dygnet runt, alla dagar om året. Du får även möjligheten att, på kort tid, ta fram en ögonblicksbild eller historisk bild av er säkerhetsnivå för rapportering till ledning eller utomstående organ. 

Vad får du med Säkerhet som tjänst?

Mått på hur säker din miljö är i förhållande till andra organisationer

Med Microsoft Secure Score, som är ett säkerhetsanalysverktyg som ingår Office 365, mäter vi kontinuerligt er säkerhetsrating. Secure Score är ett utmärkt mått på din organisations säkerhetsnivå och hur ni möter säkerhetskrav och regulatoriska krav som GDPR. Det ger er en numerisk poäng på er säkerhetsnivå som ni enkelt kan jämföra med miljontals andra organisationer. Om du har säkerhet som tjänst från WeSafe och följer våra rekommendationer garanterar vi en poäng över genomsnittet. 

 


Image
Image

Löpande säkerhetsimplementationer

Vi håller koll på din organisations säkerhetskonfigurationer och vidtar de åtgärder som vi, med vår expertis, anser vara nödvändiga för att hålla er miljö säker. Vi implementerar löpande de säkerhetsimplementationer som vi bedömer som kritiska. Vid implementationer som har större inverkan på verksamheten, eller som kan kräva nya investeringar rapporterar vi och rådgör de aktioner som enligt best practice bör implementeras.  

 

Larm vid misstänkta hot

Med automatiserade processer övervakar vi er miljö och larmar vid händelser som kan innebära att er miljö är utsatt för attacker utifrån. Exempel på händelser som vi larmar för är försök till phishing eller inloggning från okända platser. Vi använder även automatiserade script för att upptäcka andra säkerhetshot som skapande av okända konton, läckta lösenord eller uppsatta regler av postlådor mm. Om våra script upptäcker hot mot din organisation rapporterar vi hoten till er tillsammans med förslag på åtgärd.    

Boka Workshop: IT-Säkerhet
Image